AKP milletvekillerinin hazırladığı 38 maddelik torba yasa teklifi içinde belediye belgeli otellerin denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilmesi ve bakanlığa tahsisleri iptal yetkisi yer alıyor
 
Turzim setörü ile ilgili temel yasalardan biri olarak kabul edilen 2634 sayılı teşvik yasasında değişikliğe gidiliyor.
 
Bir grup AKP milletvekilinin hazırladığı 38 maddelik torba yasa içinde yer alan konuyla ilgili düzenleme gerçekleştiğinde belediye belgeli oteller Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimine tabi olacak.
 
38 maddelik torba yasa teklifinin 8'inci maddesiyle ayrıca bakanlığı yapılmış arazi tahsislerinin iptali yetkisi veriyor.
 
Yasa teklifinde tahsislerini iptal ettiği turizm tesislerinin kullanım hakları Hazine'ye geçerken bundan sonra belediyelerin onayı alınmayacağı belirtiliyor.
 
2634 sayılı yasada değişiklikler yapmayı öngören teklif göre, bakanlığa geçen taşınmazlar üzerinde yeni bir irtifak hakkı tesis edilmesi ve tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarının tapudan terkin edilmesi işlemleri Turizm
Bakanlığı'nın onayıyla yapılacak. 
 
Bunun için belediye encümeni karan ya da il idare kurulunun onayı aranmayacak. 
 
AKP milletvekillerinin hazırladığı yasa teklifinin muhalif belediyeleri devre dışı bırakmayı amaçladığı belirtiliyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(t u r i z m g a z e t e s i. c o m)