53. Hükümet döneminin Turizm Bakanı ve TÜRSAB eski başkanı Bahattin Yücel, kurucuları arasında olduğu TURSAV Danışma Kurulu üyeliğinden istifa etti.

53. Hükümet döneminin Turizm Bakanı ve TÜRSAB eski başkanı Bahattin Yücel, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin kurduğu kendisinin de kurucuları arasında bulunduğu, kısa adı TURSAV olan Turizm ve Seyahat Acenteleri Vakfı Danışma Kurulu Üyeliğinden istifa ettğini bildiren dilekçeyi Yönetim Kuruluna gönderdi. Yücel kısa dilekçesinde “TURSAV Vakfının Danışma Kurulu üyeliğinden çekildim. Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim” dedi.

Yücel, TURSAV’ın TÜRSAB üyeleri ve meslek örgütünün çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla kurulduğunu, bugün gelinen noktada özellikle TÜRSAB eski yönetimi döneminde vakfın meslek örgütünün esas amacından kopartılarak bir holdinge dönüştürülmesinin aracı haline getirildiğini, yeni yönetimin vakfın bu yapısını değiştirip kuruluş amacına dönük hale getirmesi gerektiğini, kendisinin bu dönemi kurucu olarak izleyeceğini ama Danışma Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.

TURSAV Danışma Kurulu'nda; Başaran Ulusoy, Cenap Aybay ve Nebil Çelebi görev alıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )