Mengü, 'Seyahat İşletmelerinde Yönetim ve Operasyon Stratejileri Modern Sentez' kitabının pratik bilgilerin aktarımını içerdiğini söyledi.


Ortadoğu ülkeleri ile çalışan mercan turizmin sahibi Dr. Cüneyt Mengü, seyahat acenteliği alanında 35 yıldır yürüttüğü faaliyetlerden edindiği denelim ve birikimlerini kitap haline getirdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Seyahat İşletmelerinde Yönetim ve Operasyon Stratejileri Modern Sentez’ kitabı 13 bölümden oluşuyor.

Detay Yayıncılık’tan çıkan 464 sayfalık kitapta
- Turizmin tarihsel gelişimi,
- Turizm, seyahat ve turist kavaramları,
- Seyahat işletmelerinin sektörel yapısı işlev ve görevleri,
- Seyahat işletmelerinde yönetim stratejileri,
- Modern yaklaşımda dağıtım kanalları,
- Aktif-pasif turizm yönetim fonksiyonları ve stratejileri,
- Seyahat işletmelerinin uzmanlık alanları,
- Seyahat işletmelerinde pazarlama stratejileri,
- Turizmde motivasyon stratejileri
- Turizmde inovasyon stratejileri,
- Destinasyon yönetimi,
- Seyahat işletmelerinde muhasebe ve finans yönetimi,
- Dünya ve Türkiye’de turizmin geleceği
Bölümleri bulunuyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )