Ajansın yönetim ve icra kurulunda meslek kuruluşları yok. Meslek kuruluşları danışma kurulunda olacak.TÜRSAB: TÜROFED ve diğer meslek kuruluşları kurum olarak .yönetim ve icrada yer almayacak...
 
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına ilişkin kanun teklifi, esasa iliştin olmayan küçük değişikliklerle TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
 
AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve bazı AKP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna göre, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin artırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak.
 
Yönetim, İcra ve Danışma kullarından oluşacak ajansın karar organı Yönetim Kurulu olacak.
 
Yönetim Kuruluna, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlık edecek.
 
İcra ve yönetim kurulu
 
Ajansın yönetim ve icra kurulunda meslek kuruluşları yok. Meslek kuruluşları danışma kurulunda olacak.
 
Ajansın yürütme organı İcra Kurulu, Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından bakan tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak.
 
Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu alan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecekleri bir kişi, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz bölgelerinden ikişer üye, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden birer üye ile seyahat acentesi işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi olmak üzere toplam 15 üyeden oluşacak.
 
Danışma kurulu
 
Yönetim ve İcra kurullarına danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulacak. 
TOBB, TÜRSAB TÜROFED, TÜROB temsilcileri, dönüşümlü görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan 2 derneğin temsilcilerinden biri, TYD temsilcisi ile TURYİD temsilcisi, Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi Danışma Kurulunun doğal üyesi olacak.
 
Temsilciler seçimle belirlenecek
 
Ajansın yönetim kurulunda seyahat acenteleri birliği ile otelcilerin meslek kuruluşları yerine bölgelerden seçimler gelenler görev yapacak
 
Seçimler yapılıncaya kadar tek yetkili bakan olacak
 
Özel hukuka tabi olacak
 
Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak.
İndirilmiş haliyle kim ne kadar katkı ödeyecek
Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacak.
 
Buna göre, turizm payı; 
 
Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde 7,5; 
 
Seyahat acentelerinden uçak bileti satışı hariç on binde 7,5; 
 
Havayolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden on binde 7,5; 
 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 oranında olmak üzere 
bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak.
 
Katkı payı 1 Ağustos’tan başlayacak
 
1 Ağustos 2019'dan başlamak üzere ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 26 Ekim 2019'a kadar verilecek, beyanlar üzerine ödenmesi gereken turizm payları da aynı tarihte ödenecek.
 
Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar; gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar ise ayın 26. günü akşamına kadar vergi dairelerine ödenecek.
 
Tahsil edilen turizm payının yüzde 5'i genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınacak, en geç takip eden ayın 20. günü ajansın banka hesabına aktarılacak.
 
Sayıştay denetimi dışında, ihale kanunundan muaf
Ajans, her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmadan, faaliyetleri nedeniyle düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisinden, Sayıştay Kanunu ve Kamu İhale Kanunu'ndan muaf olacak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )