TÜRSAB Başkanı Fieruz bağılıkaya Meclisten geçen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansıile ilgili olarak acentesi nedeniyle üyesi olan bakan ile görüşememiş. Bağlıkaya yasanın Cumhurbakanı tarafından yeniden incelenmesini umut ediyor...
 
 
 
Yönetiminde meslek kuruluşlarının olmadığı için sektörden, Sayıştay denetimi dışında olması nedeniyle de  kamuoyundan gelen tepkilere karşın meclisten geçen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tartışılmaya devam ediyor.
 
Ajans yönetiminde meslek kuruluşlarının olmayışına tepki gösteren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya tek umutlarının yasanın Cumhurbakanı tarafından yeniden incelenmesi olduğunu söyledi.
 
Türkiye Gazetesi’nden Fuat Bol’a konuşan Bağlıkaya, sektörün özel yasa ile kurulmuş TÜRSAB’a yönetimde neden yer verilmediğini TÜRSAB’ın tamamen by-pass edildiğini TÜRSAB’ın yalnız  danışma kurulunda yer alacak olmasına tepki gösterirken bu yanlışın düzeltilmesi konusunda tek umlutlarının yasa önüne gittiğinde Cumhurbaşkanının bunu düzeltmesinde olduğunu söyledi.
Acentesi nedeniyle üyesi olan bakan ile görüşememiş
 
Üyesi bakan ile görüşememiş
 
Fuat Bol’un Bağlıkaya kendi seyahat acentesi nedeniyle TÜRSAB'ın üyesi olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile görüşemediğini belirterek “Sayın Bakan'ın firması da sizin üyeniz, sizi muhatap almıyor mu? sorusuna  Bağlıkaya “Bu konuda değerlendirme yapamamam. Herhâlde kendine göre sebepleri var. Ama bu bizim kabul etmediğimiz sebepler” yanıtı veriyor.
 
Firuz Bağlıkaya daha sonra şunları söylüyor:
“Seyahat acenteleri arasından bir temsilci alınacakmış. Seçimle gelecek. E biz zaten seçimle geliyoruz ve tüm seyahat acentelerini temsil ediyoruz. Kongreden sonra yani bir kongre daha yapıp bu yönetim kuruluna bir yönetici seçimi mi yapalım? 
Seçilmiş bir teşkilatın başkam değil de bir başkası bilmediğimiz bir yöntemle seçilecek icra kuruluna. Ne sebeple bilemiyorum.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )