On Birinci Kalkınma Planı'nda turizm ile ilgili ilginç veri ve değerlendirmeler var. Raporda AKP'nin para alma kaynağı olarak gördüğü tartışılan Turizm Ajansı var, Raporun kamu yatırımları bölümünde ise turizm en az pay ayrılan sektör...
 
 
Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ye sunulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)’te sözkonusu dönemde kamunun hangi sektör ve alana ne kadar yatırım yapacağı ve bu yatırımların toplam kamu yatırımlardaki oranı ile ilgili bölümde turizme ilişkin veriler dikkat çekiyor..
 
Raporun turizm ile ilgili bölümünde yer alan ziyaretçi sayısı, turizm geliri kişibaşına turizml geliri vernleri Turizm B:akanlığı vverileri ile çelişirken sektörden kamuya nasıl kaynak aktarılacağı konusunda AKP'li milletvekillerinin hazırlayıp TBMM'ye sunduıu tartışmalı Turizm Ajansı ile ilgili geniş bilgilere yer veriliyor. 
 
Turizm sektörünün gelir kaynağı olarak görüdüğü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)’un 104’ncü sayfasında yer alan verilere göre sözkonusu dönemrde kamunun turizme yapacağı yatırım aynı dönemde yapılacak toplam yatırımların yüzde 1’i bile değil.
 
Toplam Kamu Sabit Sermaye Yatırımlarında Hedefler bölümünde turizme yapılacak yatırımların 1.921 milyon TL olacağı bunun da toplam içindeki payının 0.3 olduğu görülüyor. 
 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı raporda bu rakamın mahalli idare yatırımlarını da içerdiği belirtiliyor.
Kamu yatırımlarında en büyük pay ise yüzde 34.8 ile ulaştırma sektörüne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )