Hangisini inanalım. Bakanlık 70 milyon turist 70 milyar gelir, kişibaşına bin dolar gelir derken, Cumhurbaşkanlığının 11. Planı'nda 75 milyon turist, 656 milyar gelir, kişibaşına 867 dolar gelir deniyor....
 
 
Erdoğan'ın imzasıyla meclise sunulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'ndaki turizm ile ilgili hedefler 'Dilin kemiği yok' dedirten cinsten. Ayrıca  bakanlığın hedefleri ile 11. plan hedefleri birbirini tutmuyor.
 
Türkiye’nin 2018 yılı turizm geliri 29.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişken 11. Kalkınma Planı'nda 2023 yılında turizm geliri hedefi 65 milyar dolar olarak belirlendi. Raporda 2023’te ziyaretçi sayısı hedefi olarak 75 milyon,
 kişibaşına turizm geliri 867 dolar olarak öngörülüyor. Türkiye’nin 2018 yılı kişi başına turizm geliri 617 dolar.
 
Turizm Bakanlığı ise 2023 için 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir diyor

 
Plan kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 verilerine göre, 29,5 milyar dolar olan turizm gelirinin 2023'de 65 milyar dolar olması hedefleniyor. Yabancı ziyaretçi sayısının 67,7 milyon, toplam ziyaretçi sayısının ise 75 milyon olması öngörülüyor.
 
2023 yılında ziyaretçi başına ortalama harcamanın 867 dolar, ortalama konaklama süresinin 10 gece, ziyaretçi başına gecelik gelirin ise 86,7 dolar olacağı tahmin ediliyor.
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu.
 
Planda artan turist sayısını karşılamak üzere yatırım sürecindeki 212 bin 38 yatağa ek olarak plan döneminde yatak kapasitesi 300 bin artırılması hedefleniyor.
 
Buna bağlı olarak büyük ölçekli turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve arazi tahsis çalışmaları yapılacağı belirtiliyor.
 
 
 
11. Kalkınma Planı’nda turizmde mevcut durum ve 2023 hedefleri
 
 
  Mevcut 2023
  durum hedefi
2018 2023 Turizm Geliri (Milyar Dolar)  29,5 65
Ziyaretçi Sayısı (Milyon)  46,1 75
Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Milyon)  39,5 67,7
Ziyaretçi Başına Ortalama Harcama (Dolar)  647 867
Ortalama Konaklama Süresi (Gece) 9,8 10
Ziyaretçi Başına Gecelik Gelir (Dolar)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )

 

11. Kalkınma Planı’nda turizmde mevcut durum ve 2023 hedefleri
 
 
  Mevcut 2023
  durum hedefi
2018 2023 Turizm Geliri (Milyar Dolar)  29,5 65
Ziyaretçi Sayısı (Milyon)  46,1 75
Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Milyon)  39,5 67,7
Ziyaretçi Başına Ortalama Harcama (Dolar)  647 867
Ortalama Konaklama Süresi (Gece) 9,8 10
Ziyaretçi Başına Gecelik Gelir (Dolar)