Bugün mecliste görüşülecek olan Turizm Ajansı ile ilgili tartışmalar devam ederken vergi uzmanı Dr. Nedim Türkmen konuya farklı bir açıdan yaklaşıyor...
 
 
 
Katkı payı  adı altında yapılacak kesintinin harç olduğunu ancak harç mevzuatına da uygun almadığını belirten Türkmen “Teklif henüz yasalaşmadan, Anayasa Mahkemesinin Kalkınma Ajansları Kanunu'nun bazı maddelerini iptal eden, E.2006/61, K.2007/91 sayılı kararını (23 Şubat 2008 tarih ve 26796 sayılı Resmi Gazete) okumanızı tavsiye ederim. Diyen Dr. Nedim Türkmen’in yazısının
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )