Turizm Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi ile ilgili tartışmalar sürerken teklife ilişkin sorular artıyor. Sorulardan biri de ajansın sayıştay denetimi dışında ve ihale yasasından muaf tutulması. Milyarlık bütçeye sahip olacak ajans neden denetim dışı...
 
Gündeme Turizm Fonu olarak getirilmişken Turizmi Tanıtma Ajansı adıyla AKP’li milletvekilleriniun teklifi olarak TBMM’ye sunulan konu ile belirsizlikler ve soru işaretleri artıyor.
Turizmi Tanıtma Ajansı ile ilgili iki önemli sorulardan biri gerçekleştiğinhde milyarlık bütçesi olacak ajansın Sayıştay denetimi dışında tutulması bir diğeri de ajans hizmetlmerinin İhale Kanunu dışında tutulması.
 
Bu iki işlemin ajans ile ilgili getirilen eleştirilerden öte önem taşıdığı belirtiliyor.
 
Hukukçular,  onbinlerce tesis ve işletmeden alınacak paylar ile bakanlık bütçesini aşacak parasal büyüklük oluşacak bir yapının, Sayıştay denetimi dışında ve İhale Kanunu’dan muaf tutulması ile ‘Örtülü fon”a dönüşmesine zemin hazırlayacağını söylüyor.
 
Konuyla ilgili yasa teklifinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ajansın gelirleri arasında "genel bütçeden aktarılacak tutarlar, turizm payları ve ajansın iştirak ettiği şirket faaliyetleri" de bulunuyor. 
 
Bileşik tesisler ile konaklama tesisleri yüzde 1 
Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri yüzde 1 
Deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları yüzde 1 
Seyahat acentaları uçak bileti satışı hariç binde 1 
Havayolu işletmeleri ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden binde 1 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı işletmeleri binde 2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )