Ajansın yönetimi özel sektör ağırlık 13 kişiden oluşacak. Turizm işletmeleri ve acentelerin ciroları üzerinden katkı payı alınacak...
 
Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
 
Ajansın, “Türkiye'nin turizm potansiyelinin dünyada tanıtılması, turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının ve sektörün hizmet kalitesinin artırılması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından desteklenmesi uygun ve gerekli görülen turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik faaliyette bulunmak, destek ve kaynak sağlamak üzere” kurulacağı belirtiliyor.
 
Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı özel sektör ağırlıklı 13 kişiden oluşacak. Ajansın gelirleri için turizm belgeli işletmelerden, elde ettikleri gelirin yüzde l'i oranında turizm payı alınacak. Ayrıca bütçeden kaynak aktırılacak, ajansın iştirak ettiği şirketlerin faaliyetlerinden elde ettiği gelirler ile ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirler de Ajansın gelir kaynakları arasında yer alacak.
 
Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacak. 
 
Turizm payı birleşik tesisler ile konaklama tesislerinden yüzde 1, bakanlıktan belgeli yeme içme ve eğlence tesislerinden yüzde 1, deniz turizm tesislerinden yüzde 1, seyahat acentalarından binde bir, havayolu işletmelerinden binde bir, DHMİ tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı işletmelerinden bin 2.5 oranında alınacak. 
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kanununda neler var
 
Yönetim kurulu 13 kişi olacak
 
Ağırlık özel sektörden olmak üzere ajansın yönetiminde 13 kişi bulunacağını belirten Muş, icra kurulunun ise 5 kişiden oluşacağını açıkladı. Ajansta THY yönetim kurulu başkanının da bulunacağını kaydeden Mehmet Muş, yönetim kurulunda kamudan 4 özel sektörden ise 9 kişinin yer alacağı bilgisini paylaştı.
 
Her bölgeden bir temsilci
 
Ajansın yönetiminde bulunacak özel sektörden 9 kişinin turizm belgeli işletmeler tarafından seçileceğini ifade eden AKP Grup Başkanvekili, yönetimde 7 coğrafi bölgeden temsilcilerin bulunmasını hedeflediklerini kaydetti. 
 
Ajans için yapılan kurguya göre, yatak sayısına bakılmaksızın her bölgenin yönetimde eşit bir temsile sahip olacağı görülüyor.
 
İcra kurulunda kimler olacak
 
Ajansın icra kurulunun ise Kültür ve Turizm Bakan Yardıncısının başkanlığında Tanıtma Genel Müdürü ve 3 özel sektör temsilcisinden oluşacağını belirten Mehmet Muş, ajansın gelirinin ise, turizm işletme belgeli tesislerin cirolarından alınacak yüzde 1’lik paydan oluşacağını açıkladı. Şen, cirodan yüzde 1 pay alınacağını ancak otellerin gelirlerinin artacağını dile getirdi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )