Rekabet Kurulu Kapadokya'dan sonra Pamukkale'de 6 acentenin ortak satış ve rezervasyon kanalı kurmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiklerini tespit etmesi üzerine hakkında soruşturma açtı
Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında Rekabet Kurulunca soruşturma açıldı.
 
Pamukkale bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeleri ve turizm acentelerinin ortak satış ve rezervasyon kanalı kurmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u 
ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla re'sen yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
 
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23 Mayıs'taki toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü ve 6'ncı maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak
 
Anadolu Balonculuk 
Denizli Havacılık 
Elis Balonculuk 
Eylül Havacılık 
Pamukkale Balonculuk
Pamukkale Birlik Online 
hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )