AKTOB Başkan Yardımcısı ve Limak Hotels Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu yatak arzı fazlasının kıyı bölgeleri ve resortlarda değil şehir otellerinde olduğu söyledi.
 
Ziyaretçi sayısındaki artışın gelir ile aynı oranda olmayışının nedenleri arasında sayılan yatak arzı fazlalığı konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor. 
 
Son 10 yılda sektördeki yatak kapasitesinin iki kattan fazla artmasına karşın şehir otellerinin doluluk oranı yüzde 60'ların altında. Buna karşın yatak kapasitesindeki arz artmaya devam ediyor. 
Hangi sektörde ne kadar arz fazlası olduğuna ilişkin Ayçe Tarcan Aksakal’ın Capital Dergisi’ndeki haberine göre konaklama alanında yüzde 30 arz fazlası var.
 
Konaklama alanındaki yatak arzı fazlalığı ile ilgili olarak sektör temsilcilerinin değerlendirmelerinin aktarıldığı yazda bu konuda farklı değerlendirmeler yapılıyor.
 
AKTOB Başkan Yardımcısı ve Limak Hotels Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu yatak arzı fazlasının kıyı bölgeleri ve resortlarda değil şehir otellerinde olduğu söylerken, Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya "Yatak arzındaki aşırı artış turizmdeki sıkıntılardan biri haline geldi, planlama yapılması şart'' diyor. 
 
AKTOB Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu konuyla ilgili olarak şunları söylüyor :
 
Turizmde resort bölgelere olan talep 2018-2019 itibarıyla toparlandı. Ancak şehir otelciliğinde talep artışı aynı hızda olmadı. 
Resort bölgelerde nisan-ekim arasında yıllık doluluk oranları yüzde 80-90"ları bulurken şehir otellerinde doluluklar yüzde 60 seviyesinde kaldı. 2019"da özellikle şehirlerde turizm yatırımları durma noktasına geldi. Arz fazlası turizmde tamamen otelcilik sektöründe yaşanıyor ve bu oran yüzde 30 seviyelerinde
 
Polat Otel Grubu CEO'su Baran Demir de talebin arzı karşılayamadığını belirterek yeni yatırını yapmadıklarını söylüyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )