2014'te yatak başına yatırım maliyeti 56.8 bin TL iken 2019'da iki kattan daha çok artarak 130 bin TL'ye yükseldi. Bu arada komple yeni otel yatırımı teşvik belgesi sayısı 126'dan 41'e düştü...
 
Turizme yatırım yapma isteği düşmeye devam ederken nedenleri de tartışılıyor.
 
Komple yeni otel yatırımı isteğindeki düşüş bu amaçla alınan yatırım teşvik belgeleri sayısının 126'dan 41'e  düşmesinden de görülüyor.
 
Bu arada yeni otel yatırımlarında yatak başına maliyetler ikiye katlandı.
2015 yılının ilk çeyreği itibariyle kmple yeni otel yatırımı yapmak iç,n teşvik belgesi verilen 126 proje ile 38.818 yatak kapasitesi yaratılması öngörülürken 2019 yılının aynı döneminde komple yen otel yatırımı için teşvik belgesi verilen proje sayısı 16’ya düşerken bu projeler ile yaratılması öngörülen yatak kapasitesi de 9. 413’e geriledi
 
Bu dönemde 2014’te teşvik belgesi alan projelerin toplam yatırım değerinin yaratılması öngörülen yatak kapasitesine bölünmesi ile elde edilen yatak başına yatırım maliyeti 56.8 bin TL iken 2019’da iki kat artarak 130 bin dolara yükseldi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )