Çiftlik Bank olayı TÜRSAB'taki gelişmelerle hayli benzerlik taşıyor. Ama ne olursa olsun gerçeklerin günü geldiğinde ortaya çıkmak gibi huyları var...

“Eski yönetimin gerçekleştirdiği, idari ve mali tasarrufların TÜRSAB’a maliyetini, verilen vadeli çeklerin kimlere kesildiklerini ve miktarları nedir bilen var mı?” diyen Bahattin Yücel’in

TÜRSAB’ta yaşanan gelişmeleri Çiftlik Bank olayı ile karşılaştırdığı yazısının devamı için tıklayın http://www.turizmgazetesi.com/article.aspx?id=85565

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )