Türkiye'de olduğu gibi Yunanistan'da da turizmin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi tartışılıyor.....
 
 
 
SETE Başkanı Retsos, ülkenin krizde olduğu yıllarda turizmin ekonomiye 125 milyar katkı sağladığını belirterek “Yunanistan'ın yeni, ulusal plana ihtiyacı var” dedi.
 
Kısa adı SETE olan Yunan Turizm Konfederasyonu’nun hafta içinde Atina’da yapılan  27. Genel Kurulu’nda turizmin ülke
ekonomisindeki yeri ele alındı.
SETE Başkanı Yiannis Retsos, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada turizm sektörünün Yunanistan ekonomisi için önemini anlatırken şunları söyledi:
 
 
“Yunanistan, son dokuz yılda benzeri görülmemiş bir ekonomik kriz yaşadı, Şimdi bu krizden çıkılıyor. Turizm krizden çıkışta önemli rol oynadı. Turizm GSYİH'ya katkı yapan ana sektör ve işler için önemli bir sektördür.” 
 
SETE Başkanı Retsos 2018’de, sektörün Yunan ekonomisine 22 milyar Avro katkıda bulunduğunu aktardıktan sonra Yunanistan'ın yeni, ulusal plana ihtiyacı olduğunu  belirterek şu bilgileri verdi:
 
“Yunanistan'ın en yoğun turizm sezonunda, sektör, ülkenin toplam istihdamının yaklaşık yüzde 20'sine katkıda bulunuyor.
Son üç yılda, Yunan otellerinde 5,6 milyar Avro değerinde özel yatırım yapıldı.
 
Turizm ekonomimiz için, Yunanistan için, herkes için benzersiz, değerli bir varlıktır.
 
Yunanistan, bu kritik aşamada, ülkemizin geleceği için net ve gerçekçi bir tablo sağlayacak yeni tekliflere, çözümlere ve yeni bir ulusal plana ihtiyaç duyuyor.
 
Yeni strateji sağlıklı girişimciliği teşvik eden ve kolaylaştıran, yabancı yatırımları çeken ve faydalarını Yunan toplumunun tamamına yayan bir strateji olmalıdır.
 
Retsos, konuşmasında erken seçime gidilirken bütün partilerin programlarında turizme yer verdiğini görmekten mutlu olduklarını söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )