Turizm Bakanlığı bünyesindeki DÖSİM'in, kadrolu 5 avukat ile Bakanlık'ta 24 avukat bulunmasına rağmen yıllardır dışarıdan aynı büroda çalışan 3 avukattan hizmet alıyor. DÖSİM'in dışarıdan yeminli mali müşavire de 130 bin lira ödediği belirlendi. Bakanlık yapqtığı açıklamada olayın yeni olmadığı belirtiliyor..
 
 
Son dönemin ençok tartışılan konularından israf ile ilgili bir örnek de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Döner Sermaye İşletmesi ( DÖSİM)’de yaşandı. 
Sayıştay raporunda  bünyesinde avukat ve mali müşavir olmasına ragmen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı DÖSİMM’in  dışarıdan hizmet alarak kurumu zarara uğrattığı "Kamu kaynaklarını verimli kullanmadığı belirtiliyor…
 
DÖSİM'in, normal bir mali müşavirin yapacağı işlemi yeminli mali müşavire yaptırarak 1 yılda, KDV hariç, 130 bin lira ödediği belirlendi. 
 
Sayıştay, "Aynı işi mali müşavir yapsaydı kurumdan çıkan para çok daha az olacaktı" tespitinde bulundu. 
 
Yine kurumda yeterli avukat olmasına rağmen dışarıdan avukatlar tutulduğu da vurgulandı. 
 
Sözcü Gazetesi’nde yer alan Ali Ekber Ertürk’ün haberine gre de Sayıştay DÖSİM'i, "Kamu kaynaklarını verimli kullanmamakla" suçladı. Haberde şöyle deniyor:
 
Sayıştay raporunda "İdare, herhangi bir mali müşavirden alacağı hizmeti zorunluluk bulunmamasına rağmen yeminli mali müşavirden alarak kamu kaynaklarını ekonomik ve verimli kullanmamıştır. KDV Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi mali müşavir eliyle yürütülebilir. Diğer işlemler idarenin Döner Sermaye Saymanlığı tarafından yapılan rutin işlemler arasındadır. İdare 2017 yılında 3 işlem için yeminli mali müşavirlik hizmeti almış ve söz konusu firmaya 130 bin TL + KDV ücret ödemiştir" denildi. 
 
Raporda aym hizmet mali müşavirden alınsaydı ödenecek ücretin yeminli mali müşavire ödenen ücretin çok altında olacağı belirtilerek "Serbest muhasebeci eliyle yürütülmesi mümkün iken, yeminli mali müşavirden hizmet alınması sonucu ödemede kanunun temel ilkelerine uygun düşmemektedir" sözlerine yer verildi. Raporda, DÖSİM'in, bünyesinde yeterli avukat olmasına rağmen dışarından avukat tutarak bunlara da para aktardığı belirlendi. DÖSİM'in, Kurum'da kadrolu 5 avukat ile Bakanlık'ta 24 avukat bulunmasına rağmen yıllardır aynı büroda çalışan 3 avukattan hizmet aldığı bildirildi. 
 
Bakanlıktan açıklama
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez  Müdürlüğü’nün(DÖSİMM) kamu kaynaklarını verimsiz kullandığına ilişkin iddialara bakanlıktan açıkylama yapıldı
 
Açıklamada şöyle deniyor:
 
“Bazı basın kuruluşlarının 9 Haziran 2019 tarihli internet haberlerinde ve sosyal medyada Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün 2017 yılı işlemlerine dair Sayıştay bulgularına ilişkin haber ve değerlendirmelere yer verildiği görülmektedir. Gerçeği yansıtmayan, eksik ve hatalı birtakım bilgilerle oluşturulan söz konusu haber ve değerlendirmelerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli olmuştur” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
 
“Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM 2017 yılı hesaplarının Sayıştay denetçileri tarafından incelenmesi neticesinde Denetçiler tarafından tespit edilen ‘Bulgu’lar haber haline getirilmiştir.
 
“Bilindiği üzere Sayıştay’ın kurumlarda yürütmekte olduğu denetim işlemleri birkaç aşamalı olup, uzun bir süreçtir. Habere konu bulgular bu sürecin başlangıç aşamasındaki Denetçi bulguları ve değerlendirmeleridir. Bu bulguların hiçbiri haberin yayınlandığı tarihte hüküm haline gelmemiş ve kamu zararına yol açıldığı iddiası ile ilgili Sayıştay’ın ilgili Dairesi tarafından hükme (ilam’a) bağlanmamıştır.
 
Bu itibarla; yalnızca iddia niteliğinde olan ve yaklaşık bir buçuk yıl önce internette yayınlanan bulgular, hüküm gibi değerlendirilerek haberleştirilmiş ve bir yolsuzluk varmış gibi kamuoyuna sunulmuştur. Bu bulgular ile ilgili olarak Sayıştay’ın ilgili Dairesine gerekli yazılı açıklamalar yapılmış, yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğuna dair belgeler sunulmuş ve Kurum yöneticileri tarafından Sayıştay’daki duruşmaya katılım sağlanmıştır.’’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )