Bakanlığın yurtdışından hava yolu ve kruvaziyer ile turist getirenler sağladığı desteğin hangi firmalara verildiği sorusuna 'Ticari sır' deyip yanıt vermedi...
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı çıkarılan yasa ile yurtdışından turist getiren seyahat acentelerine uçak başına, kruvaziyer gemileri  ile de turist başına destek sağlanmasına ilişkin uygulamada desteğin hangi firmalara verildiğine ilişkin soruyu ‘Ticari sır’ deyip açıklamıyor.
 
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, turizm acentelerine, kruvaziyer ve uçak destekleri 
kapsamında 2018 yılı içinde verilen toplam 1 milyar 149 milyon liralık desteğin hangi firmalara verildiğine ilişkisin soru önergesine verilen yanıtta bu konuya yanıt verilmedi.
 
Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesine gelen cevapların tatmin edici olmadığını belirterek Bakan  Ersoy’un sektöre yönelik can alıcı soruları cevaplamadığını söyledi.
 
Budak, soru önergesinde yanıtlanmayan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 
 
“Bakanlığın verdiği cevaplara göre 11 milyon 572 bin lirası kruvaziyer olmak üzere 2018 yılında acentelere toplam 1 milyar 149 milyon liralık desek sağlanmış. Söz konusu desteklerden hangi firmaların yararlandığına ilişkin sorumuz, ‘ticari sır’ gerekçesiyle yanıtlanmadı. Bu da ister istemez kuşkuları beraberinde getiriyor. Ayrıca, verilen desteklere ilişkin Bakanlık tarafından herhangi bir denetim faaliyeti yürütülüp yürütülmediğine yönelik sorumuza da cevap alamadık.  Turist getiren acentelere destek verilmesini önemsemekle birlikte, elini taşın altına koyan, istihdam sağlayan, döviz kazandıran turizm işletmelerinin de bu özellikleri dikkate alınarak ayrıca desteklenmesi şarttır.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )