Küçük ve butik otellere, satış ve dijital pazarlama konularında danışmanlık yapan Hotel Care, hizmet verdiği tesislerin yıllık cirolarında yüzde 25 ile yüzde 110 arasında bir büyüme gerçekleştirmelerini sağlayacak sistem kuruyor...
 
 
100’ün üzerinde küçük ve butik otele hizmet veren Hotel care, iç pazarın yanı sıra, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, hedeflenen turizm pazarlarında verimli pazarlamayı sağlıyor.
Otellerin doluluklarını ve karlılıklarını en verimli şekilde artırmaya çalıştıklarını ifade eden Hotel Care kurucu ortağı İzim Bozada, şunları söyledi:
“Otelcilikte başarılı olmanın şartları; konuk memnuniyetini sağlamak, detaylara verilen özen, tanıtım ve rezervasyon, site ve kanallarda fiyat stratejileri kurmak, bunları dinamik bir şekilde sürekli takip ederek yönetmek ve sosyal medya oyununu iyi oynamaktan geçiyor. Bu noktada Hotel Care olarak, otellerin hali hazırda yaşamakta oldukları sorunları ve verimsizlik yönetimini, çok düşük bütçelere analiz ederek, otellerle birlikte süreci yönetip, doluluklarını ve karlılıklarını en verimli şekilde artırmalarına değer katıyoruz. Çalıştığımız bir oteldeki ana hedeflerimizden en önemlisi, otelin doğrudan rezervasyon almasını sağlayarak otelin gelir yönetimine yardımcı olmaktır. Satış pastasındaki payları doğru biçimlendirmek iş modelimizin temelidir” dedi.
İzim Bozada, çalıştıkları otellerde bir yıl öncesiyle yapılan veri karşılaştırmaları baz alındığında, minimum yüzde 25 ile maksimum yüzde 110 arasında bir ciro büyümesi kaydedildiğini söyledi.

 

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )