ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, sivil toplumun birlikteliğini yararının bu olayda bir kez daha görüldüğünü belirterek bunun devam ettirmek gerektiğini söyledi...
 
 
 
Antalya Müzesi'nin yerinde kalmasına ilişkin haber, kentteki sivil toplum kuruluşlarınca memnuniyetle karşılandı. 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, birn süredirn tartıxşılan Antalya Müzesi’nin taşınacağına ilişkin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Antalya Müzesi yerinde kalacak" dedi.
Açıklama konuyu gündeme getiren sivil toplum kuruluşlarını sevindirdi. Uzun süredir kent gündemini meşgul eden tartışmanın resmi açıklama ile sona erdiğini vurgulayan STK temsilcileri, müzecilik açısından dikkat çekici önerileri gündeme taşıdı.

 
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, “Müzenin yerinde kalması için birçok kurumile birlikte dikkat çekici açıklamalar yapık. Gelinen noktada sağduyu kazançta”derken. 
 
Sembol bir binanın modern bir yapıya kavuşturulacağını belirten Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege de "Uzun süredir gündemde olan taşıma tartışmasının bitmesi hepimizi mutlu etti. Sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmelerinin yararı bir kez daha görüldü. Bu devam ettirilmeli” dedi.
 
Eşgüdüm Kurulu Başkanı Tayfun Çavdar da İsabetli bir karar alınmış. Zaten dünyaya baktığınızda müzelerin şehir İçinde değerlendirildiği açıkça görürsünüz” dedi.
 
Kent Konseyi Başkam Sema Nur Kurt da  Karar doğru ancak asıl yapılması gereken eski blnanm korunarak Karayollarından alınan araziye yeni bir yapı İnşa edilmesi. Bu sayede müzemiz kapanmadan süreç tamamlanabilir” dedi.
 
Antalya Müzesi'nin EXPO 2016 sergi alanına taşınma fikrine ısrarla karşı çıkan ve bu konuda başlatılan imza kampanyasına öncülük yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, şöyle dedi: "Elbette mutlu olduk. Şimdiki aşama Karayollarına ait olan arazinin müzeye dahil edilmesi ve müze kapanma-dan projenin uygulanması.
 
"Turizm adına, kültür adına büyük sevinç içindeyim" diyen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Arkeoloji Bölüm Başkam Prof. Dr. Havva İşkan Işık, şunlan kaydetti: "Aslında müzenin taşınmasıyla ilgili herhangi bir resmi karar yoktu. Ancak böyle bir fikrin tartışılması bile kent dinamiklerini harekete geçirdi. Bakanlığımızın sağduyulu davranıp müzemizi yerinde bırakması kültür varlığımızın geleceği için çok önemli." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )