ITB Berlin fuarında açıklanan Dünya Seyahat Monitörü raporuna göre, Asya'dan yurt dışına çıkışlar hız kesti... Bölgeden yurt dışına çıkışlarda deniz-kum-güneş segmentinin ağırlığı artıyor.

Turizmgazetesi- Araştırma kuruluşu IPK’nın 52. ITB Berlin fuarında açıkladığı Dünya Seyahat Monitörü (World Travel Monitor) araştırmasının sonuçlarına göre, 2017’de dünya genelinde yurtdışı seyahatleri yüzde 6 arttı.
Bölgeler bazında ise en çok artış yüzde 7,5 ile Kuzey Amerika’da gerçekleşirken, Avrupa’da yüzde 5,5’lik, Asya’da ise yüzde 5’lik artış gözlendi.
 

 
Büyüme hız kesti
 
Bu sonuçlarla, son yıllarda dünya seyahat pazarının lokomotifi rolünü üstlenen Asya’da büyümenin hız kestiği dikkat çekti. 2016 yılında, Asya ülkelerinden yurt dışına çıkışlarda yüzde 9’luk bir artış yakalanmıştı.
 
IPK analistleri, 2018’de de Asya’dan yurt dışına çıkışlarda yüzde 6’lık bir artış beklediklerini açıkladılar.
 
Deniz-kum-güneşe talep artıyor
 
Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta da, bugüne dek daha çok kültür ve şehir turları ağırlıklı büyüyen Asya pazarının deniz-kum-güneş tatilinde hızlı bir büyüme eğilimi içine girmiş olması.
 
Avrupa’ya olan talep canlılığını koruyor
 
Ocak-Ağustos 2017 arasındaki 8 aylık dönemde yüzde 5 büyüyen Asya’daki yurt dışı seyahatler, tüm seyahatlerin yüzde 82’sini oluştururken, aynı dönemde yurt dışına çıkışlarda deniz-kum-güneş segmentindeki büyüme ise yüzde 15 düzeyinde gerçekleşti. Deniz-kum-güneşin toplam seyahatler içindeki payı ise yüzde 23’ü buldu.
 
Buna karşın, Asyalı turistlerin özellikle Avrupa’ya şehir turlarında da artış göze çarptı. Asya’dan Avrupa’ya olan çıkışlarda yüzde 7 artış yaşandı.
 
Çin’de genç nüfus bireysel seyahatlerle ağırlığını artırıyor
 
Asya seyahat pazarının lokomotif ülkesi olan Çin’deki gelişmelerde rapora yansıdı. 2016’da Çin’den toplam yurt dışına çıkışlar yüzde 2,7 artarak 136,2 milyon oldu. UNWTO verilerine göre artış hızını frenleyen unsur ise Çin’in çevresindeki Hongkong, Makao, Tayvan gibi bölgelere olan seyahatlerin yüzde 5,2 azalarak 66,7 milyona gerilemiş olması. Bu bölgeler dışında kalan tüm yurt dışı seyahatlerde ise yüzde 11,7’lik artış kaydedildi. Çin’den bu bölgeler dışında dünyanın geri kalanına 70,1 milyon seyahat gerçekleştirildi.
 
Çin seyahat pazarında belirleyici olacak bir diğer gelişme olarak ise genç ve bağımsız gezginlerin ağırlığının giderek artıyor olması gösteriliyor. Çin outgoing pazarının yüzde 50 paket turlara, yüzde 50 bağımsız bireysel seyahatlere bağlı olduğuna işaret eden IPK analistleri, tüm Çinli gezginlerin yüzde 60’ını oluşturan genç ve dinamik genç nüfusun çok büyük oranda bağımsız bireysel seyahatleri tercih ettiklerini ifade ediyorlar.

 

 

 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )