Sektörde işler iyi gidiyor diye açıklamalar yapılırken, bakan Mehmet Ersoy yatırımlar canlandı derken turizmde otel yatırım isteği tersine gidiyor. 2014'te teşvik belgesine bağlanan proje sayısı 243 iken 2018'de 143'e düştü....
 
"Yatırım teşvik belgesi" yatırımın yapılmış olması değil,  "Yatırım niyeti beyanı”dır.
 
Bu anlamda turizm sektöründe yeni otel yatırım isteği azaldı.Ticaret Bakanlığı’nın 2018 yılı Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 aylık teşvik belgeleri yayınlandı.
 
Teşvik belgelerinin alan ve sektörlere göre dağılımı incelendiğinde komple yeni otel yapımını öngören projelerin azaldığı görülüyor.
 
Ekin Grubu Araştırma Birimi’nin Ticaret Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı incelemede 2014 yılının Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 ayda komple yeni otel yapımını öngören projelerden teşvik belgesine bağlananların sayısı 243 iken bu sayı 2018 yılının aynı döneminde 143’te kaldı. 2014’te teşvik belgeleri ile toplam 42.662 yatak kapasitesi yaratılma ı öngörülmüşken bu sayı 2018’de neredeyse üçte bire düşerek 22.081’e geriledi. 
 
Yatak kapasitesindeki düşüşün tesis sayısından daha yüksek oranda olmasında, komple yeni otel projelerinde 5 yıldızlılardan, dolayısıyla yüksek kapasiteli tesislerden daha az odalı 3 ve 4 yıldız kategorisine geçilmesinin de etkisi var.
 
Yeni otel yatırım isteğinin azalmasını sektör kuruluşları ve halen faaliyette olan tesislerin sahip ve yöneticileri, sık sık dile getirilen atak arzın talepten hızlı arttığı, yeni otel yatırımının yapılmaması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerin de etkisinin olabileceğini söylüyor.
 
 
Teşvik belgesine  bağlanan komple
yeni otel yatırımı öngören projeler 
(Ocak Ekim, 10 aylık)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )