Martı Grubu, bu yılın mart ayında ABD'li yatırımcı GEM Fonu ile şirket hisselerinin bir bölümünü satmıştı. Ancak ABD'li fona borsada işlem yasak getirilmesi ve taahüd ettiği finansmanı sağlamaması üzerine yolların ayrıldığı bildirildi...
 
Martı Otel, 59 milyon 400 bin lira finansman sağlaması amacıyla ABD'li yatırım fonu GEM Global'le imzaladığı sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etti. Yolların ayrılmasının gerekçesi
 
Taahüd edilen finansman desteğinin sağlanmaması olarak belirtildi.
 
Martı Otel, işletme sermayesi ihtiyacının karşılaması için üç yıllık süre için 59 milyon 400 bin lira tutarında özkaynak finansmanı sağlayacak ABD’li GEM Global Yield Fund ve GEM Investments America ile sözleşme imzalamıştı. 
 
Sözü edilen azami tutarın, 45 milyon lira tutarındaki kısmının 3 yıl süreyle yararlanılabilecek Sermaye İştirak Programı kapsamında sağlanacağı; kalan 14 milyon 400 bin lira tutarındaki kısmın ise, GEM'in 3 yıl içerisinde 8 milyon adet Martı Otel hissesini, beher hisse değeri 1,80 TL bedel üzerinden, satın 1alma hakkını kullanması durumunda sağlanacağı sözleşmede yer almıştı.
ABD'li fona borsada işlem yasak getirilince…
 
Ancak aradan geçen sürede beklenmedik bir gelişme yaşandı. 
 
Martı Otel'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP)'a yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: " Şirketimiz, Şirketimiz ortakları Nurullah Emre Narin ve Pakize Oya Narin ile GEM Global Yield Fund LLC SCS ve GEM Investments America, LLC arasında Şirketimize, imza tarihinden itibaren (3) yıllık süre içinde en fazla 59.400.000 TL tutarında özkaynak finansmanı sağlaması amacıyla 28.03.2018 tarihinde akdedilen Sermaye İştirak Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi,
 
1- GEM Global Yield Fund LLC SCS'a 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1-(a) maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği 'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl süreyle geçici işlem yapma yasağı getirilmiş olması,
 
2- Söz konusu işlem yasağı nedeniyle GEM Global Yield Fund LLC SCS'nin Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin anlaşılmış olması hususları dikkate alınarak 19.12.2018 tarihinde Şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )