Dorak Turizm'in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu işletmeleri ile ilgili kurduğu sistemin tekelci yapı oluşturduğu ve haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle yapılan şikayetleri inceleyen Rekabet Kurumu'nca soruşturma açma kararı aldı...
 
Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında faaliyet gösteren 30 firma hakkında soruşturma açıldı.
 
Dorak Turizm’in  Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu işletmelerinin uçuşlarını kiraladığı
 ve kendi otel ve acenteleri dışındaki, otel ve acentelerin müşterilerine balon uçuş hizmeti vermemek suretiyle rakiplerini dışladığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma,
Rekabet Kurumunca karara bağlandı.
 
XRekabet Kurumu'nun internet sayfasından yapılan açıklamada, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15.11.2018 tarihli toplantısında müzakere eden kurulun, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki 30 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.
 
Hakkında soruşturma açılan 30 balon firması 
 
Air Kapadokya Balonculuk 
Arıkan Havacılık 
Atmosfer Balonculuk 
Başkent Havacılık Balonculuk
Cihangiroğlu Havacılık Balonculuk 
CO DMC Turizm 
Discovery Havacılık 
Dorak Turizm 
Ezel Havacılık 
Göktürk Balonculuk 
Gökyüzü Balonculuk 
Göreme Balonculuk 
Han Havacılık Balonculuk 
Kapadokya Balonculuk.
Kapadokya Kaya Balonculuk 
Le-Co Deri Turizm 
Lioncox Turizm
Maccan Balonculuk
Mavi Ay Havacılık
Özarslan Balonculuk 
Pelikan Havacılık 
Royal Balon ve Havacılık 
Samanyolu Havacılık Balonculuk 
Ses Havacılık Balonculuk 
Sultan Balonculuk Havacılık 
Sultan Kelebek Turizm 
Şeref Turizm 
THK Gökçen Havacılık 
Uluer Havacılık 
Ürgüp Balonculuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )