28 AB ülkesinde satın alma gücü paritesi 100 iken, Lüksemburg'da, 132 ile en yüksek,39 ile Arnavutluk'ta en düşük, Türkiye'de ise 67 ile AB ortalamasının yüzde 33 altında.
 
Avrupalı turist gideceği ülkeyi seçerken ödeyeceği paket tur fiyatı yanında o ülkede yapacağı kişisel harcamaya da bakar.
 
Bu tatilcinin gideceği ülke (Destinasyon) tercihini de etkiler.
 
Bu nedenle Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)’ın 28’I AB üyesi toplam 37 Avrupa ülkesindeki Satın Alma Gücü (SGP) verileri baz alınarak hesaplanan Kişi başına fiili bireysel tüketim seyahat endüstrisi önemli bir gösterge olarak kullanılıyor.
 
Avrupa'da 100 olan Türkiye'de 68
TÜİK’in konuyla ilgili raporu açıklandı.
 
Kısa adıTÜİK olan Türkiye İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı  Satın Alma Gücü (SGP) verileri baz alınarak hesaplanan kişi başına fiili bireysel tüketim göstergesi raporu bu bakımdan önemli.
 
Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi açısından 28 AB ülkesi ortalaması 100  iken, Türkiye  için 68 oldu  ve AB ortalamasının yüzde 32  altında kaldı.  
 
En pahalı Lüksemburg, en ucuz Arnavutluk
 
Karşılaştırmalarda yer  alan  37  ülke  arasında kişi başına fiili bireysel tüketim  değeri en yüksek ülke 132 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk  oldu.
 
Öte yandan Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi  endeksi, 2017  yılı sonuçlarına göre  45 oldu.  Bu değer, AB ülkeleri  genelinde 100  Euro  karşılığı satın alınan aynı  mal  ve  hizmet  sepetinin Türkiye'de 45 avro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.
 
37 ülke karşılaştırmalı
 
Karşılaştırma 28  AB üyesi  ülke,  3  Avrupa  Serbest  Ticaret Birliği (EFTA)  ülkesi  (İsviçre,  İzlanda ve Norveç), 5  aday ülke  (Türkiye,  Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve  Arnavutluk)  ve  1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) üzerinden yapılıyor.
 
 
Satınalma gücü paritesine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla
ve fiili bireysel tüketim endeks değerleri, 2015-2017
 
Ülkeler
SGP'ye
 
göre
 
Fiili bireysel tüketime göre
 
Lüksemburg 253 132
Almanya 124 122
Avusturya 127 117
Danimarka 128 114
İngiltere 105 114
Belçika 117 112
Finlandiya 109 112
Hollanda 128 111
İsveç 121 109
Fransa 104 108
Euro Bölgesi 19 106 104
İtalya 96 98
İrlanda 181 93
Güney Kıbrıs 85 92
İspanya 92 89
Litvanya 78 88
Çekya 89 82
Portekiz 77 82
Malta 96 78
Slovenya 85 77
Yunanistan 67 76
Polonya 70 76
Slovakya 76 76
Estonya 79 73
Letonya 67 68
Romanya 63 68
Hırvatistan 62 62
Macaristan 68 62
Bulgaristan 49 54
Norveç 146 127
İsviçre 156 124
İzlanda 130 117
Türkiye 67 68
Karadağ 46 56
Sırbistan 36 45
Makedonya 36 41
Arnavutluk 30 39
Bosna-Hersek 32 41
 
Hangi endeks neyi ifade ediyor?
 
Kişi başına fiili bireysel tüketim endeksi
 
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında  kişi  başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin   göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili  bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak  kabul ediliyor.
 
Fiili bireysel tüketim tüketicilerin satın aldığı  mal ve hizmetlere ek olarak  devlet veya kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan  (eğitim,  sağlık  vb.)  hizmetleri de kapsıyor.
 
Fiyat Düzeyi endeksi
 
Ülkelerin ulusal  para birimlerinin  karşılaştırmalı olarak  döviz kuruna göre  alım  gücünün göstergesidir.  
 
Bir  ülkenin   fiyat  düzeyi   endeksi,  100'den  büyük   ise   bu  ülke  karşılaştırıldığı ülke  grubu ortalamasına göre  "pahalı", 100'den küçük  ise  bu  ülke karşılaştırıldığı ülke grubu  ortalamasına göre  "ucuz" olarak  ifade  ediliyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )