28-29 Kasım'da Antalya'da Baia ve Miracle Otellerinde yapılan 8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin sonuç raporu yayınlandı. Raporda kongreye yurtdışından ve yurtiçinden katılan konuşmacıların değerlendirmeleri aktarılırken turizmde sorunlar var ama bunlara karşın sektörün geleceği parlak deniliyor...
 
İlki 2011 yılında Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin 8"ncisi bu yıl Antalya Lara'da bulunan Baia ve Miracle Resort Otelleri'nde yapıldı.
 
Türkiye’nin turizmde konjonktürel olayların ötesinde sahip olduğu potansiyeli, sunduğu fırsatları yatırımcı ve işletmecilere anlatıp, bu alanda stratejik işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan kongreye yurtdışından ve yurtiçinden sektörün her alanıyla ilişkili kesimlerden en üst düzeyden profesyoneller katıldı.
 
Kısa adı AKTOB olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin düzenlediği kongreye katılanların yaptıkları sunum ve değerlendirmeleri içeren sonuç raporu açıklandı.
 
Polonya Forumu
 
8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi kapsamında 28 Kasım’da Baia Resort’te Polonya Forumu düzenlendi. Polonya pazarındaki tur operatörleri ve otelcilerin bir araya geldiği forumda pazarın durumu ve geleceğine ilişkin başlıklar halinde şu değerlendirme ve analizler yapıldı;
 
• Avrupa Birliği’nin  2004  yılından  beri  bir  üyesi  olan Polonya   özellikle  son  yıllarda göstermekte olduğu kararlı  büyüme rakamları  ve başarılı  ekonomik  göstergeleri  ile dikkatleri üzerine çekmektedir.
 
•  Refah artışı  ile birlikte,  tatil  alışkanlıklarında  da  önemli  gelişmeler  gözlenmektedir. Özellikle  2018 yılında  Polonya  pazarının Türkiye’ye gelişlerde  kaydettiği  artış, diğer pazarlara kıyasla,  önümüzdeki yıllarda da  Türkiye turizmi  için  büyük  bir potansiyel oluşturduğunun göstergesidir.
 
•  Global  endeksleme  kuruluşu  olan  FTSE Russell,  24/09/2018  itibari  ile  Polonya’yı gelişmekte olan ülkeler statüsünden gelişmiş ülkeler statüsüne çıkarmıştır.
 
•  Böylece Polonya  en ileri  25  ülke  kategorisinde,  ABD, Almanya, Birleşik  Krallık  gibi ülkelerle beraber yer almaktadır.
 
•  2016 yılında Türkiye’ye gelen Polonyalı sayısında çok ciddi bir düşüş olmasına rağmen, 2018 yılında ciddi bir toparlanma gözlenmiştir.
 
•  2018 yılında Türkiye’ye gelen Polonyalı artışı, diğer pazarlarla kıyaslandığında ilk 9 ayda 125 yüzde ile en büyük artışı göstermiştir.
 
•  Polonya,  2018 yılında  Türkiye’de toplam  yaklaşık 685.000 turist  geliş  beklentisi ile Avrupa’da Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa'nın ardından 5.sırada yer alacaktır. 
 
8.Uluslararası Resort Turizm Kongresi sonuç raporundan:
 
Yeniden yükselen talep ivmesine kavuşan sektörün geleceğine projeksiyon tutacak başlıklar ve oturumlarla Türk turizminin yeri ve geleceği, dünya turizminin önemli aktörleri tarafından değerlendirildi. Turizmin mevcut durumu  ile kısa, orta  ve  uzun  vadeli olası  gelişmelerin sektöre yansımaları,  8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde ele alındı.
 
• Sorunlara rağmen, turizmde Türkiye’nin geleceği parlak.
 
• Seyahat endüstrisi, dünya gayrisafi hasılasının yüzde 10’u, dünya ihracatının yüzde 7’si hizmet sektörü ihracatının yüzde 30’unu oluşturuyor.
 
• Dünyada turizm ziyaretçi sayısında; yüzde 7 büyürken, Türkiye’de yüzde 23 büyüdü. Bu özelliği ile Türkiye Akdeniz bölgesinin lokomotifi olurken dünya turizminin büyümesine de katkı sağlıyor.
 
• Almanya, Rusya gibi güçlü kaynak pazarları koruyup, 3. Kaynak pazarı yaratmalı. En az 5 kaynak pazar oluşturulmalı.
 
• Pazarı çeşitlendirmek yeterli değil. Turizmi 12 aya yaymak gerekir. Bunun için de ürün çeşitlendirmesi hızlandırılmalı.
 
• Endüstri 4.0 yapay zeka, büyük bulut, arttırılmış gerçeklik, bulut bilişim, otonom robotlar, nesnelerin internetinin konuşulduğu günümüzde, turizmin bu gelişmelere hızla adapte olma gücü ve şansı var.
 
• İş süreç ve biçimlerinin yeniden yorumlandığı dönemde, seyahat endüstrisi de dijitalleşen yeni turist profiline hazır olmalıdır.
 
• Avrupa’da Türkiye’nin yerine geçebilecek alternatif destinasyonu bulunmuyor. Avrupa ülkelerinden Almanya ve İngiltere’de bazı tur operatörleri Türkiye sayesinde büyüdü, Türkiye’de bazı pazarlarda bu tur operatörleri ile büyüdü.
 
• İş süreç ve biçimlerinin yeniden yorumlandığı dönemde, seyahat endüstrisi de dijitalleşen yeni turist profiline hazır olmalıdır.
 
• Akıllı şehir, akıllı turizm ve akıllı seyahat dönemine girildiği günümüzde sektör her yönüyle dijital çağa ayak uydurmalıdır. 
8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi sonuç raporunun tamamı için tıklayınız.
 
8. Uluslararası RESORT Turizm Kongresi Sonuç Raporu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )