Türkiye genelinde personel maliyetinin ciroya oranı ortalama yüzde 7.97 iken turizmin konaklama ve yiyecek bölümünde yüzde 23.33...
 
Turizm, gelen ziyaretçi elde edilen gelir turizme yatırım teşvik belgeleri gibi yönleri ile tartışılıp konuşulurken sektörün ana unsuru olan insan ve bunun omurgasını oluşturan çalışanların konumu üzerinde pek durulmuyor.
 
Gazeteci Metin Türkyılmaz Türkiye reel sektörü ile ilgili çalışmasında turizm personelinin konumunu gündeme getirdi.
 
Metin Türkyılmaz’ın turizmgazetesi.com için kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu verilerini baz alarak derlediği bilgiye göre Türkiye’de reel sektörde 3,1 milyon girişimde 16 milyon kişi çalışıyor, sigorta ve finans dışındaki reel sektör 6,3 trilyon lira ciro yapıyor, bunun içinde personel maliyeti yüzde 7.97.
 
Türkyılmaz’ın TÜİK’in “Ekonomik Faaliyetlere Göre Temel Göstergeler, 2017” verilerini sektörlere göre incelediğinde turizmin konaklama ve yiyecek bölümünde personel maliyetinin Türkiye ortalamasının üç katı olduğunu belirtiyor.
 
Bu turizmde çalışanların ücretlerinin yüksekliğini değil çalışanların sektörün ne kadar önemli bölümünü oluşturduğunu gösteriyor.
Türkyılmaz’ın derlediği verilere göre Türkiye’de işletmelerin toplam cirodan personel maliyeti ortalama yüzde 7.97 iken bu oran turizmin konaklama  ve yiyecek  bölümünü oluşturan işletmelerinde yüzde 23.33. 
 
Buna göre personel maliyetinin ciroya oranı turizmde Türkiye ortalamasının üç katı.
 
Personel maliyetinin ciroya oranı en yüksek eğitimde, en düşük toptan perakende sektöründe.
 
Finans ve sigorta faaliyetleri hariç, 2017 yılı ölçeklere ve sektörlere göre girişim sayısı, bu girişimciler tarafından çalıştırılan kişi sayısı, bu girişimcilerin personel maliyeti ve ciroları şöyle: 
 
Reel sektörde personelin ciroya maliyeti içindeki payı

Sektörler

Girişim sayısı

Çalışanlar sayısı

Ücretli çalışanlar sayısı

Personel maliyeti

Ciro

Personel maliyetinin ciroya oranı (%)

Eğitim

22.328

320.957

308.179

13.059.679.774

26.760.858.972

48,80

İnsan sağlığı ve sosyal hiz. faal.

38.871

365.862

335.856

13.477.719.649

39.306.884.780

34,29

İdari ve destek hizmet faaliyetleri

52.741

1.389.262

1.358.230

46.330.483.696

145.030.040.231

31,95

Diğer hizmet faaliyetleri

169.853

297.668

132.197

3.103.678.676

12.310.816.824

25,21

Konaklama ve yiyecek

289.272

1.199.761

939.596

26.797.134.282

110.129.627.979

24,33

Mesleki, bilimsel ve teknik faal.

202.524

729.168

563.316

22.780.082.011

114.059.345.442

19,97

Madencilik ve taşocakçılığı

4.911

132.532

130.960

7.033.055.775

41.711.795.553

16,86

Su temini; kanalizasyon, atık yön.

4.072

102.813

100.293

5.583.836.365

35.844.462.003

15,58

Bilgi ve iletişim

37.601

226.518

201.829

15.839.009.783

112.429.532.152

14,09

Ulaştırma ve depolama

456.804

1.337.595

909.254

37.518.014.639

351.271.358.626

10,68

Kültür, san. eğl. dinlence ve spor

27.190

77.072

52.947

2.808.076.714

26.886.215.337

10,44

İnşaat

225.885

1.858.380

1.712.589

47.416.766.019

517.378.611.246

9,16

İmalat

391.024

4.018.741

3.723.677

154.655.956.673

1.695.854.737.067

9,12

Gayrimenkul faaliyetleri

43.697

112.915

75.156

3.094.398.869

34.954.281.091

8,85

Türkiye Ortalaması

3.100.412

16.013.635

13.428.313

502.121.670.135

6.298.907.064.719

7,97

Toptan ve perakende ticaret

1.129.478

3.730.629

2.771.955

95.270.781.222

2.814.858.163.554

3,38

Elektrik, gaz, üretimi ve dağıtımı

4.161

113.762

112.279

7.352.995.988

220.120.333.862

3,34

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )