Türkiye'de 87 farklı fakültede veya yüksekokulda turizm eğitimi veriliyor. Üniversite sınavında 'Turizm İşletmeciliği Bölümleri' kontenjanlarının ancak yarısı, 'Konaklama İşletmeciliği' programlarının ise ancak yüzde 22'si dolabildi...
 
Turizm sektöründe büyüyen kalifiye eleman açığını kapatacak olan turizm eğitimine ilgi azalıyor.
 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden iki  doktora öğrencisi Ceren ve Çağdaş Aydın’ın Türkiye’deki turizm eğitimi üzerine yaptıkları araştırmaya göre bu yıl yapılan üniversite sınavında “Turizm İşletmeciliği Bölümleri”nin ancak yarısı, dört yıllık fakülte veya yüksekokullar bünyesindeki “Konaklama İşletmeciliği” programlarının ancak yüzde 22’si dolabildi. Buna karşılık “Turizm Rehberliği”, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” bölümlerinin tamamına yakını kontenjanlarını doldurdu.
 
 
Ceren ve Çağdaş Aydın, Türkiye’de toplam 82 farklı üniversitede bulunan 87 farklı fakültede veya yüksekokulda turizm ve ilgili alanlarında örgün program bulunduğunu belirterek, üniversite tercihlerinde turizme ilginin azaldığını söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( t  u  r  i  z  m  g  a  z  e  t  e  s  i  .  c  o  m )